Algemene Voorwaarden van Sevbo MD
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website www.spelletje-spelen.nl 

 Definities:

 • De eigenaar en exploitant van deze website Sevbo MD, hierna genoemd spelletje-spelen.
 • De gebruiker/bezoeker van spelletje-spelen, hierna genoemd speler.
 • De ontvanger van e-mail berichten verzonden namens spelletje-spelen, hierna genoemd lezer.

De speler/lezer van spelletje-spelen gaat akkoord met onderstaande voorwaarden 

 Algemeen 

          De speler mag te allen tijden gebruik maken van de spellen op spelletje-spelen.

          De speler mag alle spellen slechts gebruiken ter ontspanning en/of vermaak.

          De speler mag alle spellen slechts gebruiken voor het eigenlijk oorspronkelijke doel, namelijk spelen.

          Spelletje-spelen houdt van tijd tot tijd een enquête onder alle spelers, dit om beter aan te kunnen sluiten op de wensen van de spelers. De speler is niet verplicht om deel te nemen hieraan. 

 Betaalde Spelletjes 

          De aangeboden spellen op spelletje-spelen, waarbij de speler voor deelname hierbij dient in te bellen en/of een SMS bericht te verzenden, zijn geen eigendom van spelletje-spelen.

          De aangeboden prijzen bij de betaalde spellen, worden uitgereikt door de adverteerder(s) die deze spellen mogen aanbieden op spelletje-spelen.

          De adverteerder(s) van deze spellen, zijn gerenommeerde mediabureaus. Zij zullen alles doen wat in hun macht staat om u geen boodschappen aan te bieden die u niet wenst.

         Spelletje-spelen neemt geen verantwoordelijkheid over de betaalde spellen van deze adverteerder(s). 

 Nieuwsbrief deelname

 • Elke speler kan zich te allen tijden vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
 • Door middel van de link in de e-mail te bezoeken, bevestigd de speler zijn deelname als lezer bij onze nieuwsbrief.
 • De lezer zal een tweede bericht ontvangen na verloop van enkele dagen of weken met de vraag om zich aan te melden voor onze beltonen nieuwsbrief.
 • Door middel van de link in de e-mail te bezoeken, bevestigd de lezer zijn deelname als lezer bij onze beltonen nieuwsbrief.
 • Van tijd tot tijd verzendt spelletje-spelen een enquête naar alle lezers. Dit om een beter beeld te krijgen van de spelers en hun wensen.
 • De lezer is niet verplicht deel te nemen aan een dergelijke enquête. Wel zouden wij het enorm waarderen als de lezer hieraan meewerkt.
 • De lezer kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief in kwestie, via een in elk bericht meegezonden afmeldlink.

 Technische fouten

 • Spelletje-spelen is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door het gebruik van de website, de daaraan verbonden diensten, websites van derden en/of spelletjes die toegankelijk zijn vanuit spelletje-spelen.
 • Spelletje-spelen is in niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook geleden door het falen en/of door de technische mankementen van spelletje-spelen.
 • Spelletje-spelen is niet verantwoordelijk voor schade welke geleden is geworden door technische mankementen aan de website en/of spellen die toegankelijk zijn vanuit spelletje-spelen.
 • De speler en/of lezer dient spelletje-spelen te allen tijde in kennis te stellen van enige technische mankementen. Dit is uiteindelijk alleen maar beter voor beide partijen.

 Aanbiedingen en websites van derden

 • De aanbiedingen worden geheel aangeleverd door een of meer gerenommeerde mediabureaus.
 • De aanbiedingen zijn afkomstig van gerenommeerde fabrikanten en leveranciers.
 • De verantwoordelijke mediabureaus doen er alles aan om de inhoud van de pagina, zowel als de toegankelijke pagina’s, te hanteren volgens de normen en waarden van Nederland.
 • Spelletje-spelen is in het geheel niet verantwoordelijk te stellen voor de inhoud van de pagina en/of de pagina’s die toegankelijk zijn vanuit Spelletje-spelen.

 Copyright

 • © Spelletje-spelen 2004
 • Alle rechten staan onder voorbehoud.
 • Niets van deze website mag zonder de schriftelijke toestemming van Spelletje-spelen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, op enige wijze verveelvoudigd en/of alle andere activiteiten die in strijd zijn met de auteurswet.
 • Bij inbreuk op dit copyright door derden, zal Spelletje-spelen justitiële stappen ondernemen.

 Vrijwaring

 • De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
 • Aan de op deze website aangeboden diensten en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 • Spelletje-spelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.
 • Spelletje-spelen aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende de diensten van derden.
 • Spelletje-spelen heeft het recht de informatie en diensten van de website zonder enige vooraankondiging te wijzigen.
 • Websites die toegankelijk zijn vanuit Spelletje-spelen zijn niet door Spelletje-spelen gecontroleerd of goedgekeurd.
 • Spelletje-spelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

 Slotbepalingen

 • Spelletje-spelen heeft te allen tijden het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Over alles wat niet vermeld is in deze voorwaarden maar wel een beslissing vereist van Spelletje-spelen, beslist de directie van Spelletje-spelen.
 • De beslissing van Spelletje-spelen is onherroepbaar.
 • De speler en/of lezer mag via rechtswegen de beslissing van Spelletje-spelen aanvechten aan de arrondissementsrechtbank te Maastricht.Een kopie van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

Spelletje-spelen is een initiatief van Sevbo MD

 

© 2004 Sevbo MD | design by: ArtBandits | contact

Alle visuele logo's, karakters en afbeeldingen zijn eigendom van SEGA
of van andere electronische spel ontwikkelaars en producenten.